1.poločas

Sestava FK :  V.Huml - P. Hochmann , P. Dudl , J. Šlechta , R. Martinkovič  - K. Jonák , J. Srp , M. Hlavatý , J. Zeman - V. Kubička , V. Motl   - L. Lisý , S. Lukavský

 

Skóre 1 . poločas :  0 -4

2.poločas

Konečné skóre :  1 - 8